Wat doet een vertaalbureau?

Klanten benaderen een vertaalbureau omdat zij een tekst in een vreemde taal naar een andere taal vertaald willen hebben. Hier werken vertalers die zich zowel in de vreemde taal (vaak de brontekst) als in de moedertaal uitstekend moeten kunnen uitdrukken, de vertaling moet immers zo dicht mogelijk bij de strekking van de oorspronkelijke tekst in de buurt blijven. Sommige gezegden in een bepaalde taal laten zich echter niet letterlijk vertalen, het is dan aan de vertaler om dit duidelijk te maken terwijl hij zo veel mogelijk de letterlijke tekst aanhoudt. De grotere vertaalbureaus bestaan vaak uit diverse afdelingen.

Zo zijn er de vertalers zelf, maar ook zijn er mensen die zich bezighouden met het inplannen van de vertaalopdrachten, terwijl weer anderen zich richten op het factureren. Essentieel is ook dat er mensen zijn die het contact met de opdrachtgevers onderhouden. Bij kleinere vertaalbureaus houden vertalers zich bezig met een combinatie van dergelijke taken. Vaak is een vertaalbureau gespecialiseerd in een specifiek soort tekst, dit omdat bijvoorbeeld een juridisch- of commerciële tekst een ander soort aanpak vereist. Ook zijn er vertaalbureaus die zich richten op specifieke onderwerpen, zoals wanneer de teksten allen een link hebben met literatuur. Soms is het nodig dat de vertaler research doet rondom een bepaald onderwerp alvorens te starten met het vertalen, wanneer een tekst bijvoorbeeld veel vakjargon bevat.

Sommige vertaalbureaus bieden de mogelijkheid teksten in en vanuit allerlei teksten te vertalen, anderen zijn gespecialiseerd in een specifieke taal. Een Vertaalbureau Engels vertaalt de opdrachten bijvoorbeeld in of vanuit het Engels. Tevens kan er rekening gehouden worden met de verschillen in diverse accenten en dialecten binnen een bepaalde taal. Vertaalbureau Engels kan bijvoorbeeld de tekst aanpassen op de specifieke vorm van het Engels dat gesproken wordt in Engeland, Schotland, Amerika, Canada, Australië of een ander Engelssprekend land.

Author: admin

Share This Post On