Is BHV verplicht?

Het belang van veiligheid op het werk kan niet onderschat worden. Per slot van rekening zit een ongeluk op het werk in een klein hoekje. Om de veiligheid op het werk in de gaten te houden heeft elk bedrijf een BHV-er nodig. Sterker nog: BHV is verplicht! In dit artikel leest u meer over wat BHV, oftewel bedrijfshulpverlening, precies inhoudt en hoe dit ervoor zorgt dat het ook met de veiligheid op uw bedrijf beter gesteld is.

Wat is BHV?

BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Dit staat gelijk aan de hulp die wordt geboden binnen een bedrijf als hier bijvoorbeeld een ongeluk plaatsvindt. Maar BHV is ook van belang bij andere calamiteiten bij een bedrijf, waarbij u dan weer onder andere aan brand kunt denken. Bij elk bedrijf moet een aantal BHV-ers in dienst zijn, werknemers of leidinggevenden binnen een bedrijf die volledig op de hoogte zijn van alle eisen die aan Bedrijfhulpverlening worden gesteld. Zij zijn het ook die in een noodgeval optreden en eerste hulp verlenen. Vaak is de door hen verleende hulp afdoende, maar het kan ook gebeuren dat zij louter hulp verlenen tot er professionele hulpverleners gearriveerd zijn. Een BHV’er moet een cursus volgen en hier een diploma bij halen.

Hoeveel BHV’ers zijn verplicht?

Bij elk bedrijf moet altijd minstens een BHV’er aanwezig zijn. In de Arbowet is dit ook het enige dat definitief is vastgesteld. Over het aantal BHV’ers binnen een bedrijf zegt de Arbowet verder niks anders dan dat er ‘voldoende’ aanwezig moeten zijn. Het aantal BHV’ers moet worden vastgesteld aan de hand van de risico inventarisatie die bij elk bedrijf gemaakt wordt. Wordt er binnen een bedrijf bijvoorbeeld met gevaarlijke machines gewerkt, dan is het logisch dat hier ook meer BHV’ers aanwezig moeten zijn.

Waarom is BHV verplicht?

Zou er op een bedrijf geen BHV-er aanwezig zijn, dan werden de risico’s te groot. Als er bij een ongeluk geen goede eerste hulp wordt verleend, dan zou dit zelfs een fatale afloop kunnen hebben. Wil je je pand bijvoorbeeld ook optimaal beveiligen, overweg dan eens mobiele surveillance! Bent u leidinggevende bij een bedrijf, dan raden we u aan meer over dit onderwerp te lezen om zodoende goed op de hoogte te zijn van alle eisen. Bij u als werknemer betrokken bij een bedrijf? Lees dan ook verder om te weten te komen wat uw bedrijf moet doen voor uw veiligheid. Op deze manier kunt u er ook zelf uw steentje aan bijdragen.

Author: admin

Share This Post On