Hulp bij belastingaangifte

Er zijn zoveel wetten omtrent belastingen dat je soms door het bomen het bos niet meer ziet. Een belastingadviseur kan daar een veel een betekenen, deze helpt namelijk aan bedrijf en particulieren informatie en ondersteuning te verschaffen met betrekking tot alle wetten en regelgeving.

Voor de belastingaangifte moeten administratieve en andere bedrijfsprocessen op touw worden gezet, een belastingadviseur weet hier de precieze ins en outs van. Voor advies en hulp kun je gemakkelijk contact opnemen met Administratiekantoor Wierden

De taken die een belasting adviseur heeft kan je ruim onderverdelen in de onderstaande hoofdtaken:

Financiële administratie van een bedrijf of particulier.

Bij een bedrijf zal dit voornamelijk bestaan uit het vastleggen van de financiële gevolgen van de bedrijfsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld  salarisadministratie, grootboek, crediteuren en debiteuren.

Financiële management.

Hieronder wordt verstaan het monitoren, onderhouden en bewaken van geldstromen binnen een bedrijf. Er kunnen dan conclusies worden getrokken om zo de efficiëntie van de bedrijfsvoering te ondersteunen. Activiteiten waar je dan aan moet denken zijn jaarrekeningen, kengetallen, loonkosten, omzet en prijsbeleid.

Accountantsverklaring

Bij sommige bedrijven geldt een controleverplichting, wat wil zeggen dat dat ze bij hun jaarrekening een verklaring van de account moeten hebben. In de verklaring wordt de juistheid van de jaarrekening gewaarborgd.

 

 

Author: admin

Share This Post On